Acte necesare acces la Spatiul Virtual Privat ( SPV )

 

-Cerere tip listata in doua exemplare,

-Imputernicire notariala pentru:

* depunerea declaratiilor online,

* accesarea dosarului fiscal prin Spatiul Virtual Privat (SPV),

-Actul de identitate al reprezentantului legal ,reprezentantului desemnat

-Actul de identitate al  împuternicitului în copie.

– Documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat respectiv de împuternicit.