ORDIN Nr. 85/2022  din 26 ianuarie 2022
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 01 februarie 2022

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale pe anul 2021 sunt :

– 30 mai 2022 pentru SRL-uri
– 2 mai 2022 pentru ONG-uri

 

Cerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (2) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10,

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1.  bilant prescurtat (cod 10),
2. cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20).
3. date informative” (cod 30)

4. situatia activelor imobilizate” (cod 40),

Microentitatile prezinta informatii potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementarile contabile.

Entitatile care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (3) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50,
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1. bilant prescurtat (cod 10)
2. cont de profit si pierdere (cod 20)

3. date informative” (cod 30)

4. situatia activelor imobilizate” (cod 40),

5. note explicative la situatiile financiare anuale.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (4) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50,
precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1. bilant (cod 10),
2. cont de profit si pierdere (cod 20)

3. date informative” (cod 30)

4. situatia activelor imobilizate” (cod 40),

5. situatia modificarilor capitalului propriu;
6. situatia fluxurilor de trezorerie;
7. notele explicative la situatiile financiare anuale.