Conditiile de efectuare a raportului de audit sunt urmatoarele:

    • totalul activelor          – 16.000.000 lei ,
    • cifra de afaceri netă  – 32.000.000 lei,
    • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.