Certificare bilant la 31.12.2019

Ofertă de preţ pentru intocmirea si certificarea bilantului la data de 31.12.2019.

 

TARIFE CERTIFICARE BILANT LA 31.12.2019

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 80
1 100.000 100
100.001 200.000 125
200.001 400.000 150
400.001 600.000 200
600.001 800.000 225
800.001 1.000.000 250
1.000.001 2.000.000 350
peste 2.000.001 550lei+0.005%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT LA 31.12.2019

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 280
1 100.000 300
100.001 200.000 325
200.001 400.000 450
400.001 600.000 450
600.001 800.000 450
800.001 1.000.000 450
1.000.001 2.000.000 550
peste 2.000.001 550lei+0.005%
  • Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei de raportare;
  • Salariaţi (numarul efectiv de angati la sfarsitul perioadei de raportare si număr mediu aferent exerciţiului financiar);
  • Bilantul contabil precedent/situatiile semestriale precedente;
  • Hotararea adunarii generale a asociatiilor sau procesul verbal al asociatului unic cu privire la repartizarea profitului net.
  • Alte documente contabile, discutii cu administratorul sau o persoana desemnata de acesta, in functie de situatie;
  • Pretul nu include deplasarile la client sau trimiterea prin curier a bilantului contabil.