Certificare bilant 31.12.2021

 Certificare bilant la 31.12.2020

Ofertă de preț pentru intocmirea și certificarea bilantului la data de 31.12.2021.

TARIFE CERTIFICARE BILANT LA 31.12.2021

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 100
1 100.000 150
100.001 200.000 175
200,001 400.000 200
400.001 600.000 225
600.001 800.000 250
800.001 1.000.000 300
1.000.001 2.000.000 350
peste 2.000.001 550lei + 0,005%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT LA 31.12.2021

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 300
1 100.000 350
100.001 200.000 375
200,001 400.000 400
400.001 600.000 450
600.001 800.000 475
800.001 1.000.000 500
1.000.001 2.000.000 550
peste 2.000.001 550lei + 0,005%
 • Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei de raportare;
 • Salariați (numarul efectiv de angati la sfarsitul perioadei de raportare și număr mediu aferent exercițiului financiar);
 • Bilantul contabil precedent / situatiile semestriale precedent;
 • Hotararea adunarii generale a asociatiilor sau procesul verbal al asociatului unic cu privire la repartizarea profitului net.
 • Alte documente contabile, discutii cu administratorul sau o persoana desemnata de acesta, in functie de situatie;
 • Pretul nu include deplasarile la client sau trimiterea prin curier a bilantului contabil.
          Până pe 31 mai 2021, companiile trebuie să întocmească și să depună situațiile financiare pentru anul 2020, reiese dintr-un ordin publicat joi în Monitorul Oficial de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Deși criza epidemiologică actuală se prelungește în noul an, autoritățile nu iau, momentan, în calcul stabilirea altui termen decât cel obișnuit.
          Concret, Ordinul MFP 58/2021 prevede că situațiile financiare pentru anul 2020 se vor depune ca de obicei – în 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în cazul firmelor, și în 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în cazul ONG-urilor.
În mod normal, a 150-a zi ar fi 30 mai, dar aceasta va fi o zi de duminică. Astfel, termenul pentru firme va fi, de fapt, 31 mai 2021. Pentru ONG-uri, termenul exact va fi 4 mai 2021 – termenul este 30 aprilie, dar atunci este zi liberă (Vinerea Mare), iar 3 mai este tot zi liberă (a doua zi de Paște).
Ordinul prevede că situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 se întocmesc, după caz:
 • fie în baza reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, prevăzute de Ordinul MFP 1.802/2014;
 • fie în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, prevăzute de Ordinul MFP 2.844/2016.

Depunerea bilanțurilor se va face fie în format tipărit și format electronic, la registratura unităților MFP sau la oficiile poștale (prin scrisori cu valoare declarată), fie numai în format electronic, pe portalul e-Guvernare.ro (semnate cu certificat digital calificat).
Anul trecut, din cauza epidemiei, situațiile financiare pentru 2019 au putut fi depuse până la 31 iulie, termenele inițiale pentru firme și ONG-uri fiind amânate.
Referitor la entitățile care n-au desfășurat activitate de la înființare și până la finalul exercițiului financiar 2020, acestea vor depune la unitățile MFP o declarație de inactivitate, în locul situațiilor financiare anuale. Declarația se va depune până pe 1 martie 2021.
Depășirea termenului legal de depunere a situațiilor financiare pe anul 2020 va putea fi sancționată, conform Legii contabilității, după cum urmează:

 • amendă de la 300 la 1.000 de lei, pentru o întârziere între 1 și 15 zile lucrătoare;
 • amendă de la 1.000 la 3.000 de lei, pentru o întârziere între 16 și 30 de zile lucrătoare;
 • amendă de la 1.500 la 4.500 de lei, pentru o întârziere de peste 30 de zile lucrătoare.

În altă ordine de idei, trebuie precizat că parlamentarii au decis să scape firmele, începând din 2021, de anunțarea obligatorie a depunerii situațiilor financiare anuale. În plus, tot din 2021, microfirmele scapă de depunerea raportărilor contabile la 30 iunie.

          Situațiile financiare anuale se vor depune la unitățile teritoriale ce țin de MFP. Acestea se vor întocmi în limba română și în lei.
          Dacă bilanțurile nu vor fi depuse deloc, sancțiunea va fi amenda de la 2.000 la 5.000 de lei. Iar dacă întârzierea depășește 60 de zile lucrătoare, Legea societăților prevede că, la cererea oricărei persoane interesate, precum și a Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea companiei.
 • Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei de raportare;
 • Salariați (numarul efectiv de angati la sfarsitul perioadei de raportare și număr mediu aferent exercițiului financiar);
 • Bilantul contabil precedent / situatiile semestriale precedent;
 • Hotararea adunarii generale a asociatiilor sau procesul verbal al asociatului unic cu privire la repartizarea profitului net.
 • Alte documente contabile, discutii cu administratorul sau o persoana desemnata de acesta, in functie de situatie;
 • Pretul nu include deplasarile la client sau trimiterea prin curier a bilantului contabil.

certificare bilant