Termenul de depunere pentru declaratia 205 aferenta anului 2019 este  31.01.2020.

Conform Legea 227/2015 art. 132 alin. (2) OPANAF 48/2019 , se depune pentru :

– venituri din dividende;
– venituri din dobânzi;
– venituri din lichidarea unei persoane juridice;
– venituri din pensii;venituri din premii;
– venituri din jocuri de noroc;
– venituri din alte surse.