În L82 / 1991, art. 36 alin (1) si (2) din Legea contabilitatii,

persoane juridice care de la constituire nu au desfășurat activitate, precum și subunități fără personalitate juridică din România care apar unele persoane juridice cu sediul în străinătate, care de constituie nu au desfășurat activitate, depun o declarație în acest sens

termen: 60 de zile de încheiere exercițiului financiar-respectiv: 01.03.2024.