In  L82/1991, art. 36 alin (1) si (2)  din Legea contabilitatii ,

persoanele juridice care de la constituire nu au desfășurat activitate, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfășurat activitate, depun o declarație în acest sens

termen: 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar-respectiv : 02.03.2020 .