potrivit art. 36 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice care să constituie nu au desfășurat activitate , precum și subunități fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care să constituie nu au desfășurat activitatea, depun o declarație în acest sens , în termen de 60 de zile ale încheierii exercițiului financiar, a unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
Începând cu exercițiul financiar 2014, declarațiile de inactivitate prestate mai sus se vor depune, astfel:
· în formă electronică, având atașată sau semnătură electronică extinsă, sau
· în format hârtie și în format electronic.

Entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuită către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul internet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Prevederile de mai sus se aplică și persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Sursa: https://static.anaf.ro/