Potrivit art. 36 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Începând cu exerciţiul financiar 2014, declaraţiile de inactivitate prevăzute mai sus se vor depune, astfel:
· în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau
· în format hârtie şi în format electronic.

Entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Sursa: https://static.anaf.ro/