Pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2020, cu termen de depunere maxim 31.05.2021 (Ordinul MFP nr. 58 / 14.01.2021, si publicata in Monitorul Oficial nr. 66 / 21.01.2021) .

Se anexează formularul pdf pua dispozitive de ANAF un fisier arhivat zip cu urmatoarele documente:

  • o prevedere nouă menționat în Ordinul 3781/2019 la punctul 1.11 se refera la semnarea, stampilarea și scanarea primilor pagini din situații financiare anuale la 31.12.2020,
  • raportul administratorilor,
  • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderilor contabile
  • informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile      
  • Scutiri pentru microentităț   *** 576- (1) Cu respectarea prevederilor alin. (2) al prezentului punct, microentități nu au obligația elaborării notelor explicative la situații financiare anuale, prezentate la pct. 468 și 469. 
  • *** 576- (2) lit. a), d) și e) și pct. 491 alin. (2) lit. c). 
  • declarația scrisă a persoanelor prezentate la art. 10 alin. (1) din legea contabilității.

 

Publicat: 01.03.2021