Pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2020, cu termen de depunere maxim 31.05.2021 (Ordinul M.F.P. nr. 58/ 14.01.2021 , si publicata in Monitorul Oficial nr. 66 / 21.01.2021).

Se anexeaza la formularul pdf pua la dispozitie de ANAF un fisier arhivat zip cu urmatoarele documente:

  • o prevedere noi menționate în Ordinul 3781/2019 la punctul 1.11 se refera la scanarea primilor pagini din situații financiare anuale la 31.12.2020,
  • raportul administratorilor,
  • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderilor contabile
  • informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile
  • declarația scrisă a persoanelor prezentate la art. 10 alin. (1) din legea contabilității.

 

Publicat: 01.03.2021