Pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2021, cu termen de depunere maxim 30.05.2022 (Ordinul MFP nr. 85/ 2022, si publicata in Monitorul Oficial nr. 100 / 01.02.2022) .

Se anexează formularul pdf pua dispozitive de ANAF un fisier arhivat zip cu urmatoarele documente:

  • semnarea, stampilarea și scanarea primilor pagini din situații financiare anuale ,
  • raportul administratorilor,
  • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderilor contabile
  • informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile     
  • Scutiri pentru microentităț   *** 576- (1) Cu respectarea prevederilor alin. (2) al prezentului punct, microentități nu au obligația elaborării notelor explicative la situații financiare anuale, prezentate la pct. 468 și 469,   576- (2) lit. a), d) și e) și pct. 491 alin. (2) lit. c). 
  • declarația scrisă a persoanelor prezentate la art. 10 alin. (1) din legea contabilității.

 

Publicat: 26.01.2022