Monitorul Oficial nr.5 din 07.01.2020, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Potrivit art.28 din Legea contabilității, societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste, instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale.

În baza acestor prevederi legale, anual, prin ordin al ministrului finanțelor publice se reglementează condițiile de depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici.

Prezentarea informațiilor în situațiile financiare anuale se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (OMFP 1802/2014) sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (OMFP 2844/2016).

Termenele de depunere a documentelor sunt:
– 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea declarației de inactivitate de către entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare;
– 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic pentru depunerea raportărilor contabile de către persoanele juridice aflate în lichidare;
– 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare de către asociații, fundații, patronate, unități cooperatiste etc.
– 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare de către societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare.

Toate documentele se întocmesc cu ajutorul programelor de asistență existente pe situl ANAF și se depun în format hârtie și în format electronic la registratura unităților ANAF sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică pe portalul                www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Data publicării: 07.01.2020                                                                                                                                                                    Sursa: AJFP Dâmbovița