S1002-S1003-S1005  Situația financiară anuală la 31 decembrie 2018


     S-a făcut o analiză anuală la 31 decembrie 2018 întocmită de înțelegere a unui exercițiu de finanțare care coincide cu calendarul calendaristic de atribuire a pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului financiarelor publice nr. 10 / 03.01.2019 privind aspectele principale legat de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și de raportări anuale ale operatorilor economici la un teritoriu al Ministerului Finanțelor Publice Publice, precum și modificări și completări în cazul reglementărilor contractabile. 

     Arta potrivit. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificări și completări ulterioare, consiliu de administrație în ceea ce privește direcția, este obligatoriu să depună un teritoriu al Ministerului Finanțelor Publice Publice, în format de hârtie și în format electronic sau în format electronic pe portalul www.e-guvern .ro, după caz, sau se anexează semnătura electronică extinsă, situație anuală raportată, raportul lor, raportul de cenzorilor sau raportarea finanțării auditorilor, după Caz.

      Formulare electronice pentru situații financiare anuale la 31 decembrie 2018, generează programul de asistență, constată-fișier PDF care conține un fișier xml (îngrijire cu formulă de cod 10, cod 20, cod 30 și cod 40), îngrijirea trebuie atașată și un fișier cu extensia zip. (De exemplu, notă explicativă a situației anuale, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar, după caz, raportor administratorilor, raporturi de audit sau raporturi de cenzură la comisie, după caz, propunere de distribuire a profitului sau raporturilor de acoperire a pierderii; Declarația scrisă a unei persoane poate să dea articolul 10 alin (1) din Legea contabilități DIN, îngrijirea prin asuma responsabilitatea pentru întocmirea situației anuale anuale) Scanare alb-negru, lizibilă ȘI cu rezoluție de îngrijire Permite limitarea versiunii de 10 MB la fișierului PDF la îngrijire este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașează situația financiară anuală nu va avea nevoie de cuvânt. 

     S1004 -Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018 întocmite pentru a putea fi create în pct. 1.1. din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.10 / 03.01.2019 în ceea ce privește aspectul principal legat de întocmire și depunere a situațiilor situații anuale și de raportare a contractelor anuale ale operatorilor economici la un termen teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și modificarea și completarea unor reglementări contabile, respectiv: – entitateele care au optat pentru un exercițiu de finanțare diferit de anulare calendaristică, conform art. 27 din legea contabilităților; – persoanele fizice se umplu în lichidare, pot legii; – deschiderea subunității în România de societate rezidentă în statul Spațiului Economic European.

     În momentul în care se depune un termen teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, se publică raporturi anuale la 31 decembrie 2016, în format tipărit și în format electronic sau în format electronic în afara portalului www.e-guvernare.ro, prin atașarea sau semnificația electronică extinsă. Formulare electronice pentru raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018, generează program de asistență, constată apoi un fișier PDF care are un fișier xml (cu formulă de cod 10, cod 20, cod 30 și cod 40) – publicat în datele de 01.02 0.2019