Ofertă de preț pentru intocmirea și certificarea bilanțului la data de 31.12.2023.

 

TARIFE CERTIFICARE BILANT 2023

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 150
1 50.000 200
100.001 100.000 250
100.001 200.000 300
200.001 300.000 350
300.001 500.000 400
500.001 800.000 450
800.001 1.000.000 500
peste 1.000.001 650lei + 0,05%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT 

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 350
1 50.000 400
50.001 100.000 450
100.001 200.000 500
200.001 300.000 550
300.001 500.000 600
500.001 800.000 750
800.001 1.000.000 850
peste 1.000.001 850 lei + 0,05%
  • Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei de raportare;
  • Salariați (numarul efectiv de angați la sfarșitul perioadei de raportare și număr mediu aferent exercițiului financiar);
  • Bilantul contabil precedent / situaiile semestriale precedent;
  • Hotararea adunării generale a asociațiilor sau procesului verbal al asociatului unic cu privire la repartizarea profitului net.
  • Alte documente contabile, discutii cu administratorul sau persoana desemnata de aceasta, in functie de situatie;