Ofertă de preţ pentru intocmirea si certificarea bilantului la data de 31.12.2019.

 

TARIFE CERTIFICARE BILANT

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 80
1 100.000 100
100.001 200.000 125
200.001 400.000 150
400.001 600.000 200
600.001 800.000 225
800.001 1.000.000 250
1.000.001 2.000.000 350
peste 2.000.001 550lei+0.005%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 280
1 100.000 300
100.001 200.000 325
200.001 400.000 450
400.001 600.000 450
600.001 800.000 450
800.001 1.000.000 450
1.000.001 2.000.000 550
peste 2.000.001 550lei+0.005%
  • Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei de raportare;
  • Salariaţi (numarul efectiv de angati la sfarsitul perioadei de raportare si număr mediu aferent exerciţiului financiar);
  • Bilantul contabil precedent/situatiile semestriale precedente;
  • Hotararea adunarii generale a asociatiilor sau procesul verbal al asociatului unic cu privire la repartizarea profitului net.
  • Alte documente contabile, discutii cu administratorul sau o persoana desemnata de acesta, in functie de situatie;