Ofertă de preț pentru intocmirea și certificarea bilantului la data de 31.12.2021.

 

TARIFE CERTIFICARE BILANT 2021

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 100
1 100.000 150
100.001 200.000 175
200,001 400.000 200
400.001 600.000 225
600.001 800.000 250
800.001 1.000.000 300
1.000.001 2.000.000 350
peste 2.000.001 550lei + 0,005%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT 2020

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 300
1 100.000 350
100.001 200.000 375
200,001 400.000 400
400.001 600.000 425
600.001 800.000 450
800.001 1.000.000 500
1.000.001 2.000.000 550
peste 2.000.001 550lei + 0,005%
  • Balanta de verificare sintetică la sfarsitul perioadei de raportare;
  • Salariați (număr efectiv de angajați la sfarsitul perioadei de raportare și mediu aferent exercițiului financiar);
  • Bilantul contabil precedent / situatii semestriale precedent;
  • Hotararea adunarii generale a asociatiilor sau puterea verbala a asociatului unic cu privire la refacerea profitului net.
  • Alte documente contabile, discutabile cu administratorul sau o persoană desemnată de aici, în funcție de situație;