Ofertă de preț pentru intocmirea și certificarea bilantului la data de 31.12.2020.

 

TARIFE CERTIFICARE BILANT 2020

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 100
1 100.000 150
100,001 200.000 175
200.001 400.000 200
400,001 600.000 225
600,001 800.000 250
800,001 1.000.000 300
1.000,001 2.000.000 350
peste 2.000.001 550lei + 0,005%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT 2020

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 280
1 100.000 300
100,001 200.000 325
200.001 400.000 450
400,001 600.000 450
600,001 800.000 450
800,001 1.000.000 450
1.000,001 2.000.000 550
peste 2.000.001 550lei + 0,005%
  • Balanta de verificare sintetică la sfarsitul perioadei de raportare;
  • Salariați (număr efectiv de angajați la sfarsitul perioadei de raportare și mediu aferent exercițiului financiar);
  • Bilantul contabil precedent / situatii semestriale precedent;
  • Hotararea adunarii generale a asociatiilor sau puterea verbala a asociatului unic cu privire la refacerea profitului net.
  • Alte documente contabile, discutabile cu administratorul sau o persoană desemnată de aici, în funcție de situație;