Ofertă de preț pentru intocmirea și certificarea bilantului la data de 31.12.2019.

 

TARIFE CERTIFICARE BILANT 2019

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 80
1 100.000 100
100.001 200.000 125
200.001 400,000 150
400.001 600.000 200
600.001 800.000 225
800.001 1.000.000 250
1.000.001 2.000.000 350
peste 2.000.001 550lei + 0,005%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT 2019

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 280
1 100.000 300
100.001 200.000 325
200.001 400,000 450
400.001 600.000 450
600.001 800.000 450
800.001 1.000.000 450
1.000.001 2.000.000 550
peste 2.000.001 550lei + 0,005%
  • Balanta de verificare sintetică la sfarsitul perioadei de raportare;
  • Salariați (număr efectiv de angati la sfarsitul perioadei de raportare și mediu aferent exercițiului financiar);
  • Bilantul contabil precedent / situatii semestriale precedente;
  • Hotararea adunarii generale a asociatiilor sau puterea verbala a asociatului unic cu privire la refacerea profitului net.
  • Alte documente contabile, discutabile cu administratorul sau o persoană desemnată de aici, în funcție de situație;