Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale 2021  pentru societatiile comerciale , companiile natioanale, regiile autonome, institute nationale de cercetare-dezvoltare – 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv data de 30.05.2022.