Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale 2019  pentru societatiile comerciale , companiile natioanale, regiile autonome, institute nationale de cercetare-dezvoltare – 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv data de 29.05.2020 (tinand cont ca data de 29.05.2020 cade intr-o zi de sambata, ultima zi de depunere este 01.06.2020.

 

ATENTIE !   noul termen de depunere a situatiilor financiare anuale este data de 31.07.2020.