Ofertă de preț pentru intocmirea și certificarea bilantului la data de 31.12.2023.

 

TARIFE CERTIFICARE BILANT 2023

 

Cifra de afaceri (LEI)Pret (LEI)
De laPana La
00150
150.000200
50.001100.000250
100,001200.000300
200.001300.000350
300.001500.000400
500.001800.000450
800.0011.000.000500
peste1.000.001650 lei + 0,005%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT 2023

Cifra de afaceri (LEI)Pret (LEI)
De laPana La
00350
150.000400
50.001100.000450
100,001200.000500
200.001300.000550
300.001500.000600
500.001800.000750
800.0011.000.000850
peste1.000.001850 lei + 0,005%
  • Balanta de verificare sintetică la sfarsitul perioadei de raportare;
  • Salariați (număr efectiv de angajați la sfarsitul perioadei de raportare și mediu aferent exercițiului financiar);
  • Bilantul contabil precedent / situatii semestriale precedent;
  • Hotararea adunarii generale a asociatiilor sau puterea verbala a asociatului unic cu privire la refacerea profitului net.
  • Alte documente contabile, discutabile cu administratorul sau o persoană desemnată de aici, în funcție de situație;