Ofertă de preț pentru intocmirea și certificarea bilantului la data de 31.12.2023.

 

TARIFE CERTIFICARE BILANT 2023

 

Cifra de afaceri (LEI)Pret (LEI)
De laPana La
00150
150.000200
50.001100.000300
100,001200.000400
200.001300.000500
300.001500.000600
500.001800.000800
800.0011.000.0001.000
peste1.000.0011.000lei + 0,005%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT 2023

Cifra de afaceri (LEI)Pret (LEI)
De laPana La
00300
150.000400
50.001100.000500
100,001200.000600
200.001300.000700
300.001500.000800
500.001800.0001.000
800.0011.000.0001.200
peste1.000.0011.200lei + 0,005%
  • Balanta de verificare sintetică la sfarsitul perioadei de raportare;
  • Salariați (număr efectiv de angajați la sfarsitul perioadei de raportare și mediu aferent exercițiului financiar);
  • Bilantul contabil precedent / situatii semestriale precedent;
  • Hotararea adunarii generale a asociatiilor sau puterea verbala a asociatului unic cu privire la refacerea profitului net.
  • Alte documente contabile, discutabile cu administratorul sau o persoană desemnată de aici, în funcție de situație;