Conform MO 100 / 01.02.2022  a fost publicat Ordinul  85/ 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale
și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici .

Termenele de depunere a documentelor sunt:
– 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea declarației de inactivitate de către entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare;
– 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic pentru depunerea raportărilor contabile de către persoanele juridice aflate în lichidare;
– 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare de către asociații, fundații, patronate, unități cooperatiste etc.
– 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare de către societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, espectiv data de 30.05.2022.

Microentitatile depun urmatoarele :

Bilant prescurtat
Cont prescurtat de profit si pierdere
Formularul “Date informative” si formularul “Situatia activelor imobilizate”
Informatii de prezentat de catre microentitati ( in loc de note )
Declaratie pentru respectarea prevederilor art. 30 din Legea Contabilitatii,
Raportul administratorului,
Decizia asociatului unic, sau HAGA de aprobare a situatiiilor financiare ,
Decizia de repartizare a rezultatului,
Raportul de audit (dupa caz).

Criterii de marime sunt in limita a doua din trei :

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

Entitatile mici intocmesc situatii financiare care cuprind:

Bilant prescurtat
Cont de profit si pierdere
Formularul “Date informative” si formularul “Situatia activelor imobilizate”
Note explicative la situatiile financiare anuale
Declaratie pentru respectarea prevederilor art. 30 din Legea Contabilitatii,
Raportul administratorului,
Decizia asociatului unic, sau HAGA de aprobare a situatiiilor financiare ,
Decizia de repartizare a rezultatului,
Raportul de audit (dupa caz).

Criterii de marime sunt in limita a doua din trei :

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

 

Entitatile mijlocii si mari depun :

Bilant prescurtat
Cont de profit si pierdere
Formularul “Date informative” si formularul “Situatia activelor imobilizate”
Note explicative la situatiile financiare anuale
Declaratie pentru respectarea prevederilor art. 30 din Legea Contabilitatii,
Raportul administratorului,
Decizia asociatului unic, sau HAGA de aprobare a situatiiilor financiare ,
Decizia de repartizare a rezultatului,
Raportul de audit (dupa caz).

Criterii de marime depasesc limitele  a doua din trei :

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.