Incepand cu data de 01.05.2020 documentele necesare obtinerii somajului tehnic conform OG 32/2020 se incarca pe site, la adresa :

https://aici.gov.ro/home

 

 

Angajatorii trebuie să le depună la Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă pentru obținerea fondurilor de la stat în vederea acoperirii salariilor/veniturilor angajaților lor care se află în șomaj tehnic.

Este vorba despre:
Cerere șomaj tehnic angajator
• Declarație pe propria răspundere angajator
• Lista persoanelor cu contractele de muncă suspendate

 

 

Procedura acordare somaj tehnic potrivit OUG nr. 30/2020 modificata prin OUG nr. 32/2020

 

Care este cuantumul indemnizației care se plătește din bugetul asigurărilor pentru șomaj?
Cuantumul indemnizației care se plătește din bugetul asigurărilor pentru șomaj este egală cu 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (Legea nr. 6/2020).

Câștigul salarial mediu brut conform legii este de 5.429 lei. Indemnizația plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj nu poate fi mai mare de 4.072 lei.

Atenție!
Dacă bugetul angajatorului permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu suma până la diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat conform art. 53 alin.(1) din Codul muncii (Legea nr. 53/2003 republicată cu modificările și completările ulterioare).

Documentele necesare sunt stabilite prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 și pot fi consultate/ încarcate în secțiunea dedicată.

Atenție! Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documente.

Când se depun documentele?
Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Cum, unde și când se face plata?
Sumele solicitate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se plătesc de către AJOFM/ AMOFM București în contul angajatorului (cont deschis la bancă comercială, indicat în cerere), în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, angajatorii plătesc indemnizațiile salariaților pentru care s-au solicitat.

Atenție!
Pentru indemnizația de șomaj tehnic, prevăzută la art. XI, alin (1) din OUG 30/2020, modificată și completată prin OUG 32/2020, NU se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

03.04.2020  preluat de pe ” https://aici.gov.ro “