Până pe 30 mai 2022, companiile trebuie să întocmească și să depună situațiile financiare pentru anul 2021.
          Concret, Ordinul MFP 85/2022 prevede că situațiile financiare pentru anul 2021 se vor depune ca de obicei – în 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în cazul firmelor, și în 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în cazul ONG-urilor.
În mod normal, a 150-a zi ar fi 30 mai, dar aceasta va fi o zi de duminică. Astfel, termenul pentru firme va fi, de fapt, 31 mai 2021. Pentru ONG-uri, termenul exact va fi 4 mai 2021 – termenul este 30 aprilie, dar atunci este zi liberă (Vinerea Mare), iar 3 mai este tot zi liberă (a doua zi de Paște).
Ordinul prevede că situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 se întocmesc, după caz:
 • fie în baza reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, prevăzute de Ordinul MFP 1.802/2014;
 • fie în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, prevăzute de Ordinul MFP 2.844/2016.

Depunerea bilanțurilor se va face fie în format tipărit și format electronic, la registratura unităților MFP sau la oficiile poștale (prin scrisori cu valoare declarată), fie numai în format electronic, pe portalul e-Guvernare.ro (semnate cu certificat digital calificat).
Anul trecut, din cauza epidemiei, situațiile financiare pentru 2019 au putut fi depuse până la 31 iulie, termenele inițiale pentru firme și ONG-uri fiind amânate.
Referitor la entitățile care n-au desfășurat activitate de la înființare și până la finalul exercițiului financiar 2020, acestea vor depune la unitățile MFP o declarație de inactivitate, în locul situațiilor financiare anuale. Declarația se va depune până pe 1 martie 2021.
Depășirea termenului legal de depunere a situațiilor financiare pe anul 2021 va putea fi sancționată, conform Legii contabilității, după cum urmează:

   • incalcarea prevederilor referitoare la întocmire și semnare se sanctioneaza cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;
   • incalcarea prevederii referitoare la depunerea în termenul legal se sanctioneaza cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare,
   • cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare,
   • cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare;
   • nedepunerea situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile-amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.
   • prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare – amenda de la 200 lei la 1.000 lei.
   • nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare- amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

În altă ordine de idei, trebuie precizat că parlamentarii au decis să scape firmele, începând din 2021, de anunțarea obligatorie a depunerii situațiilor financiare anuale. În plus, tot din 2021, microfirmele scapă de depunerea raportărilor contabile la 30 iunie.

          Situațiile financiare anuale se vor depune la unitățile teritoriale ce țin de MFP. Acestea se vor întocmi în limba română și în lei.
          Dacă bilanțurile nu vor fi depuse deloc, sancțiunea va fi amenda de la 2.000 la 5.000 de lei. Iar dacă întârzierea depășește 60 de zile lucrătoare, Legea societăților prevede că, la cererea oricărei persoane interesate, precum și a Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea companiei.
 • Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei de raportare;
 • Salariați (numarul efectiv de angati la sfarsitul perioadei de raportare și număr mediu aferent exercițiului financiar);
 • Bilantul contabil precedent / situatiile semestriale precedent;
 • Hotararea adunarii generale a asociatiilor sau procesul verbal al asociatului unic cu privire la repartizarea profitului net.
 • informatiile de prezentat de catre microentitati sau notele explicative dupa caz.
 • Alte documente contabile, discutii cu administratorul sau o persoana desemnata de acesta, in functie de situatie;
 • Pretul nu include deplasarile la client sau trimiterea prin curier a bilantului contabil.