Transmitere Revisal modificarea salariului minim de la 01.01.2020

Conform HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, art. 4 alin (3) :
“Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.
Excepție fac situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile
lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia.”

Tinand cont ca pe luna ianuarie 2020 avem 3 zile libere legale, pe data de 01, 02 si 24, data limita de depunere in Revisal a modificarilor aferente slariului minim este data de 31.01.2020.