Acordarea vizei anuale pentru anul 2014 

Acţiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei – persoane fizice şi juridice – se desfăşoară până la data de 31 ianuarie a anului respectiv, în condiţiile prevăzute de Normele nr. 1500/2009 privind evidenta si gestionarea membrilor şi Normele nr. 5.288/2002 privind organizarea evidenţei încasării cotizaţiilor profesionale datorate de membrii Corpului, astfel:

 •  termenul de depunere la filiala Corpului a formularului “Raport anual de activitate”, de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi, este 31 ianuarie a anului pentru care se acordă viza;
 •  viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
 •  achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp aferente anului trecut;
 •  plata la bugetul de stat, în cuantumul şi la termenul prevăzut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de la beneficiari;(prezentarea certificatului de atestare fiscala pentru persoana fizica si/sau juridica).In cazul in care persoana fizica nu a obtinut venituri din exercitarea profesiei se prezinta cazierul fiscal si nu certificatul de atestare fiscala. 
 •  dovada asigurării pentru riscul profesional;
 •  dovada că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legis­laţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);
 •  nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etica şi profesională, potrivit pct. 121 şi 122 din Regu­lamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 •  depunerea Raportului anual de activitate privind activitatea din anul 2013 completat la toate rubricile, pana la data de 31 ianuarie 2014 insotit de :
 •  formularul 8.1 – “Lista clientilor”
 • si de o balanta a conturilor elaborata conform legii, care va contine cel putin situatia veniturilor realizate in anul 2013.
 • depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Standarduui 38 al Corpului;(efectuarea unui curs de pregatire profesioanala in anul 2013, in caz contrar viza pe 2014 se acorda dupa efectuarea unui curs de pregatire in anul 2014)
 • prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4(1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 şi este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat (eliberata de un medic psihiatru sau neurolog)

 

Cotizaţia fixă se plăteşte în două rate:

 •  cel puţin 50% la obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei pentru anul în curs, dar nu mai târziu de 31 ianuarie;
 •  restul cotizaţiei fixe se plăteşte până la 31 martie a fiecărui an.

Cotizatiile fixe unice pe tara aprobate prin Hotararea Consiliului Superior nr.11/225 din 09 septembrie 2011 sunt:

 • 400 lei pentru experti contabili;
 •  350 lei pentru contabili autorizati;
 • 800 lei pentru societatile de expertiza si contabilitate;
 • 300 lei pentru experti contabili inactivi;
 • 250 lei pentru contabili autorizati inactivi.

Cotizatia variabila, in cuantum de 1,2% din veniturile realizate de catre persoanele juridice si de catre persoanele fizice.

 • Transmiterea rapoartelor anuale de activitate (împreună cu documentele necesare obţinerii vizei anuale) se poate realiza prin poştăfaxsau pe adresa de e-mail: ceccarbuc@ceccarbuc.ro, până la data de 31 ianuarie 2014;
 • Achitarea cotizaţiilor se poate realiza în contul filialei C.E.C.C.A.R. Bucureşti RO56RZBR0000060006563472 , deschis la Raiffeisen Bank, Agenţia Brătianu, direct la sediul filialei (cash sau prin O.S. – card bancar).

În acest sens, vă stăm la dispoziţie cu toate informaţiile necesare procesului de acordare a vizei de exercitare a profesiei. Astfel, pentru orice nelămurire ne puteţi contacta la numerele de telefon: 021.320.00.39/49,021.331.69.89/90/98, fax: 021.320.00.81 sau pe adresa de e-mail  ceccarbuc@ceccarbuc.ro.