Acordarea vizei anuale pentru anul 2014 

Acțiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiilor – persoane fizice și juridice – se desfășoară până la data de 31 ianuarie a anului respectiv, în condițiile necesare de Normele nr. 1500/2009 privind evidenta si gestionarea membrilor si Normele nr. 5.288 / 2002 privind organizarea evidenței încasării cotizațiilor profesionale datorate de membrii Corpului, astfel:

 

 •  termenul de depunere a filialei Corpului a formularului “Raport anual de activitate” , de către experiențe contabile și contabilii autorizați, este 31 ianuarie a anului pentru care se acordă viza;
 •  viza anuală pentru exerciții profesionale de către experții contabili și contabilii autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulative condiții:
 •  achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp aferent anului trecut;
 •  plata la bugetul de stat, în cuantumul și termenul prezentat de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de beneficiar; (prezentarea certificatului de atestare fiscală pentru persoana fizică și / sau juridică) . In cazul in care persoana fizica nu a obtinut venituri din exercitarea profesiei se prezinta cazierul fiscal si nu certificatul de atestare fiscala. 
 •  dovada asigurării pentru risc profesional;
 •  dovada că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societății comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere );
 •  nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prezentate de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului, pentru care să fie sancționat de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 •  depunerea Raportului anual de activitate privind activitatea din anul 2013 completat la toate rubricile, pana la data de 31 ianuarie 2014 insotit de:
 •  formularul 8.1 – “Lista clientilor”
 • si de o balanta a conturilor  elaborate conform legilor, care va contine cel putin situatia veniturilor realizate in anul 2013.
 • depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Standarduui 38 al Corpului; (efectuarea unui curs de pregatire profesională în anul 2013, în caz contrar viza pe 2014 se acordă după efectuarea unui curs de pregatire în anul 2014)
 • prezentarea unei adeverințe medicale din care să rezulte că împlinesc condițiile prevăzute de art. 4 (1) lit. a) și art. 5 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 și este apt din punct de vedere fizic și psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil și, respectiv, de contabil autorizat (eliberată de un medic psihiatru sau neurolog)

 

Cotizația fixă ​​se plătește în două rate:

 •  cel puțin 50% obținerea autorizației de exercitare a profesiei pentru anul în curs, dar nu mai târziu de 31 ianuarie;
 •  restul cotizației fixe se plătește până la 31 martie a fiecărui an.

Cotizatiile fixe unice pe tara aprobate prin Hotararea Consiliului Superior nr.11 / 225 din 09 septembrie 2011 sunt:

 • 400 lei pentru experti contabili;
 •  350 lei pentru contabili autorizati;
 • 800 lei pentru societatea de expertiza si contabilitate;
 • 300 lei pentru experti contabili inactivi;
 • 250 lei pentru contabili autorizati inactivi.

Cotizatia variabila, in cuantum de 1,2% din veniturile realizate de catre persoane juridice si de catre persoane fizice.

 • Transmiterea rapoartelor anuale de activitate (împreună cu documentele necesare obținerii vizei anuale) se poate realiza prin  poștăfax sau pe adresa de e-mail:  ceccarbuc@ceccarbuc.ro , până la data de 31 ianuarie 2014;
 • Achitarea cotizațiilor se poate realiza în cont filial CECCAR București  RO56RZBR0000060006563472  , deschis Raiffeisen Bank, Agenția Brătianu, direct sediul filial (cash sau prin  OS – card bancar ).

În acest sens, vă stăm la dispoziție cu toate nevoile necesare procesului de acordare a vizei de exercitare a profesiei. Astfel, pentru orice nelămurire nu trebuie să contactați numerele de telefon:  021.320.00.39/49 , 021.331.69.89/90/98 , fax:  021.320.00.81  sau pe adresa de e-mail   ceccarbuc@ceccarbuc.ro .